Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Artur Dariusz Waluś
ur. w 1965 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 518/2011

Biogram

W 1985 r. był założycielem i jednym z czołowych działaczy Ruchu Wolność i Pokój. W latach 1985-1989 aktywnie działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów oraz Konfederacji Polski Niepodległej na terenie Gliwic, Katowic i Krakowa. Był wielokrotnie karany przez kolegia do spraw wykroczeń za udział w patriotycznych manifestacjach oraz kolportaż ulotek o „antypaństwowej treści”. Z racji swej działalności był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1985-1989.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej