Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sułkowski Witold

Witold Kazimierz Sułkowski

ur. w 1943 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 437/2019
Biogram
Witold Sułkowski jako student filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim wziął udział w protestach studenckich w marcu 1968 r., m.in. był współautorem petycji w sprawie wznowienia przedstawienia „Dziadów” w Teatrze Narodowym. Od lutego 1969 r. należał do konspiracyjnej organizacji „Ruch”, co spowodowało jego aresztowanie 30.07.1970 r. W lutym 1971 r. areszt uchylono, a w lipcu 1971 r. Prokuratura Wojewódzka dla m. Łodzi postanowiła o warunkowym umorzeniu postępowania karnego. Pod koniec 1975 r. został sygnatariuszem listu przeciwko zmianom w konstytucji PRL. Od 1977 r. współpracował z Komitetem Obrony Robotników, następnie z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”, we wrześniu 1977 r. podpisał Deklarację Ruchu Demokratycznego. Był współzałożycielem i redaktorem kwartalnika literackiego „Puls”, w którego pierwszym numerze (październik 1977 r.) zamieścił swój manifest artystyczny pt. „Kilka uwag o prozie”. Należał do twórców Niezależnego Klubu Dyskusyjnego powstałego w Łodzi 29.10.1977 r. W jego mieszkaniu odbywały się spotkania członków NKD, artystów i działaczy opozycji. W 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność” i współredaktorem pisma „Solidarność z Gdańskiem”, w czerwcu 1981 r. wszedł w skład Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej. 27.11.1981 r. uczestniczył w pierwszym zebraniu łódzkiego Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość” i został jednym z sygnatariuszy deklaracji założycielskiej. Od 13.12.1981 r. do 2.08.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy i Łowiczu. Jesienią 1982 r. wyemigrował z rodziną do USA, gdzie pracował w rozgłośni Głos Ameryki. W latach 1972–1983 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN