Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wodyński Stanisław

Stanisław Wodyński

ur. w 1943 roku w m. Złoczów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Był właścicielem warsztatu ceramicznego w Branicach jednocześnie zatrudniony jako instruktor terapii zajęciowej w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. W latach 1980-1981 prowadził aktywną działalność w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Wojewódzkim Szpitalu w Branicach. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw a także był współredaktorem Biuletynu Komisji Zakładowej „Na Głos”. 
Pan Stanisław Wodyński był przewidziany do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego kraju jako aktywny sympatyk grup antysocjalistycznych KSS-KOR. W latach 1979-1981 i 1983-1985 pozostawał w zainteresowaniu SB w związku z podejrzeniem o kolportaż nielegalnych wydawnictw w kraju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN