Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wodyński Stanisław

Stanisław Wodyński

ur. w 1943 roku w m. Złoczów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Był właścicielem warsztatu ceramicznego w Branicach jednocześnie zatrudniony jako instruktor terapii zajęciowej w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. W latach 1980-1981 prowadził aktywną działalność w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Wojewódzkim Szpitalu w Branicach. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw a także był współredaktorem Biuletynu Komisji Zakładowej „Na Głos”. 
Od 13 grudnia 1981 r. do czerwca 1982 r. w klapie marynarki nosił przypiętą czarną kokardę na znak żałoby, a w maju 1982 r. „oporniki”, co miało symbolizować sprzeciw wobec ówczesnej rzeczywistości. 
Pan Stanisław Wodyński był przewidziany do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego kraju jako aktywny sympatyk grup antysocjalistycznych KSS-KOR. W latach 1979-1981 i 1983-1985 pozostawał w zainteresowaniu SB w związku z podejrzeniem o kolportaż nielegalnych wydawnictw w kraju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN