Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Muszyńska-Puzio Honorata
Honorata Muszyńska-Puzio
ur. w 1959 roku w m. Świecie/n Wisłą
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 220/2016

Biogram

Honorata Muszyńska-Puzio od 1981 r. działała w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów w Toruniu. Wchodziła w skład Zarządu Wydziałowego NZS Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Uczestniczyła w strajkach studenckich i była przewodniczącą Komitetu Strajkowego w Domu Studenckim nr 1 oraz Domu Studenckim nr 6. 
W czasie stanu wojennego współpracowała z czołowymi działaczami podziemnych struktur NZS. Uczestniczyła w akcji zapalania świeczek w dniu 13 kwietnia 1982 r. w ramach comiesięcznych akcji protestacyjnych organizowanych przez opozycję demokratyczną, za co została zatrzymana na 48 godzin. Wchodziła także w skład grupy osób kolportujących wśród studentów nielegalne ulotki, „Pismo Akademickie” oraz inne wydawnictwa podziemne.
Powyższa działalność była powodem przeprowadzenia rewizji w dniu 8 listopada 1982 r. w  ramach akcji prewencyjnej Służby Bezpieczeństwa. W 1983 r. brała udział w niezależnych inicjatywach studenckich w czasie wyborów do senatu UMK, w wyniku których w jego składzie znaleźli się działacze NZS. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
W. Polak „Najtrudniejsze egzaminy” Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980-1982), Toruń 2001