Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Augustyniak Jerzy

Jerzy Augustyniak

ur. w 1955 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2019
Biogram
Pan Jerzy Augustyniak od stycznia 1981 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Południowych Zakładach Przemysłu Skórzanego w Chełmku i pozostał nim również po delegalizacji związku przez władze. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął się organizacji nielegalnego związku młodzieżowego, występującego przeciwko ustrojowi PRL. 
Na początku 1982 r. brał udział w nielegalnej akcji plakatowania miasta oraz przeprowadzał zbiórkę pieniędzy dla rodzin osób internowanych. Z tego powodu Pan Jerzy Augustyniak został objęty śledztwem prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Krakowie. W dniu 14 III 1982 r. został on zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie, skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Krakowie z dnia 20 V 1982 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 4 lata oraz grzywnę. Zwolniony z aresztu w dniu 21 V 1982 r. 
W latach 1983-1984 r. Pan Jerzy Augustyniak był kontrolowany przez służby w ramach sprawy kryptonim „Siekacz”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej