Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Janusz Morawiecki

ur. w 1950 roku w m. Dukla
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Pan Jan Morawiecki w latach 1982 – 1989 był zaangażowany w działalność podziemną . Od roku 1982 zajmował się kolportażem nielegalnej prasy i ulotek. Był członkiem Solidarności Walczącej, współpracował z Regionalnym Komitetem Strajkowym Dolny Śląsk oraz Solidarnością Nauczycielską. Był współtwórcą biuletynu – „Serwis Informacyjny Solidarności Walczącej” i współpracownikiem redakcji „Biuletynu Dolnośląskiego”. Utrzymywał kontakty z działaczami podziemia z całej Polski i przekazywał im nielegalną prasę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków