Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bielewicz Remigiusz
Remigiusz Bielewicz
ur. w 1944 roku w m. Grodno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012

Biogram

Od 1982 r. był członkiem konspiracyjnych struktur NSZZ „Solidarność” w Płocku. Zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw. Z tego powodu został zatrzymany 20 września 1983 r., a następnie 22 września 1983 r. tymczasowo aresztowany przez Prokuraturę Rejonową w Płocku. Przedstawiono mu zarzut, że w okresie od 1982 r. do września 1983 r. w Płocku, będąc członkiem zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, przechowywał i rozpowszechniał drukowane ulotki i pisma zawierające wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL. Został osadzony w Areszcie Śledczym w Płocku. Dnia 29 listopada 1983 r. Prokuratura Rejonowa w Płocku uchyliła areszt tymczasowy, uzasadniając decyzję faktem zebrania całokształtu materiału dowodowego w sprawie. Dnia 20 sierpnia 1984 r. Sąd Rejonowy w Płocku, na podstawie ustawy o amnestii z 21 lipca 1984 r., umorzył prowadzone wobec niego postępowanie. W ramach represji Służba Bezpieczeństwa w latach 1984-1987 zastrzegła mu możliwość wyjazdów zagranicznych. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN