Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jakubowski Roman

Roman Józef Jakubowski

ur. w 1949 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2023
Biogram
Roman Jakubowski od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” i pełnił funkcję przewodniczącego wydziałowej komórki NSZZ "Solidarność" na Wydziale PR-40 w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Zelmer” w Rzeszowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego próbował w dniu 18.12.1981 r. zorganizować akcję protestacyjną wśród pracowników zakładu. W dniu 19.12.1981 r. SB przeprowadziła z nim rozmowę ostrzegawczą. W lutym 1982 r. Roman Jakubowski zerwał z wydziałowej tablicy ogłoszeń plakaty propagandowe PZPR i zawiesił w ich miejsce ulotkę z cytatem z przywódcy KPN Leszka Moczulskiego. W rezultacie przeniesiono go na gorsze stanowisko, a sprawę skierowano do kolegium. 24.08.1982 r. został zatrzymany w grupie sześciu pracowników Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom – Zelmer” noszących na ubraniach roboczych znaczki NSZZ „Solidarność”, za co został skazany 25.08.1982 r przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny 3,5 tysiąca zł. W wyniku działań represyjnych od 5.11.1982 r. do 3.02.1983 r. został powołany na przeszkolenie rezerwy w Jednostce Wojskowej Nr 3466 w Czerwonym Borze. Wspomnianą formą represji, obejmowano działaczy opozycji (głównie „Solidarności”), którzy jako rezerwiści, trafili na trzymiesięczne „przeszkolenie”. Osoby te były typowane przez Wojskową Służbę Wewnętrzną w ścisłej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. G. Majchrzak, Warszawa 2016
    •  M. Stręk, Solidarność trwa. Świadectwo sprzeciwu i oporu 1981-1989, Rzeszów 2005,
    • NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN