Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Teresa Barszowska

ur. w 1927 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 369/2016
Biogram
W dniu 31.08.1982 r. uczestniczyła w demonstracji mieszkańców w Starachowicach, popierając ruch „Solidarności”. Brała udział w corocznych spotkaniach zgrupowań partyzanckich na Wykusie. W latach 80-tych XX wieku zajmowała się redagowaniem treści ulotek, jak również kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie Starachowic. W 1984 r. zaangażowała się w działalność Grupy Młodych w Starachowicach. W latach 1984-1985 była redaktorem Niezależnej Agencji Informacyjnej. Od 1985 r. współpracowała z wydawnictwem „LUD”, a następnie „PRO KONTRA”, rozpowszechnianym na terenie Starachowic, Skarżyska-Kamiennej oraz Ostrowca Świętokrzyskiego W okresie od 1988 do 1989 r. zaangażowała się w działalność nowego wydawnictwa starachowickiego „Nasze Sprawy”. W 1989 r. członek Komitetu Obywatelskiego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków