Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Witold Paweł Korona

ur. w 1965 roku w m. Blachownia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Witold Korona w latach 1985-89 działał w strukturach podziemnych Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz „Solidarności”. Zajmował się kolportażem nielegalnej literatury. 
W lutym 1987 r. został zatrzymany na dworcu w Warszawie, posiadał przy sobie maszynopis nielegalnego wydawnictwa. Po zatrzymaniu przeprowadzono w jego mieszkaniu przeszukania, podczas którego znaleziono wydawnictwa bezdebitowe, kasety, ulotki i znaczki „Solidarności”. Sprawę skierowano do kolegium. Pan Witold Korona został skazany na karę grzywny w wysokości 50 tys. zł. 
W maju 1987 r. Rzecznik ds. Studentów wszczął postępowanie wyjaśniające w związku z nałożoną na Witolda Koronę kara grzywny i ciążącymi na nim zarzutami. Ostatecznie został skreślony z listy studentów.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN