Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mazurowicz Andrzej

Andrzej Mazurowicz

ur. w 1936 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” oraz przewodniczącym Komisji Zakładowej w WSS „Społem” w Bydgoszczy. Należał także do Krajowej Sekcji Solidarności Kultury Fizycznej i Sportu oraz Krajowej Sekcji Pracowników WSS „Społem”. W marcu 1981 r. uczestniczył w strajku WSS Społem, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego. 13 grudnia 1981 r. został zatrzymany na 24 godziny. Był zaangażowany w działalność wydawniczą i kolportażową: pisał teksty,  pełnił funkcję redaktora, wydawcy, drukarza i kolportera podziemnego „Informatora Bydgoskiego”. W listopadzie 1984 r. został aresztowany i przetrzymywany w WUSW, a następnie w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. Wyrokiem z 5 lipca 1985 r. został skazany na karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat oraz na karę grzywny, na poczet której zaliczono okres pobytu w areszcie tymczasowym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN