Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Konnak Paweł

Paweł Konrad Konnak

ur. w 1966 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2013
Biogram
Paweł Konnak wchodził w skład redakcji gazetki uczniowskiej „Biuletyn Informacyjny Agencji PAP-a” wydawanej od listopada 1982 r., która poruszała sprawy związane z inicjatywami niezależnej młodzieży gdańskiej. Był czołowym artystą powstałej w Gdańsku w 1986 r. anarchistycznej Formacji Tranzytoryjnej „TOTART", którą tworzyli performerzy, plastycy, poeci i muzycy. W sierpniu 1986 r. został zatrzymany podczas zlotu młodzieży anarchistycznej „Hyde Park” nad jeziorem Wyspowo k/Wejherowa. W sierpniu 1988 r. wraz z osobami z Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego oraz Wolność i Pokój założył Międzymiastówkę Anarchistyczną, która była federacją licznych grup wolnościowych i anarchistycznych. Za tą działalność był inwigilowany przez SB i w październiku 1988 r. zatrzymany podczas pierwszego zlotu Międzymiastówki Anarchistycznej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN