Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Urszula Bartosiewicz

ur. w 1941 roku w m. Ruda śląska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
Urszula Bartosiewicz w latach 1981–1989 aktywnie uczestniczyła w pracy konspiracyjnej: zajmowała się kolportażem wydawnictw podziemnych, organizowała mieszkania dla ukrywających się osób, zapewniała łączność lokalnych struktur „Solidarności” z Regionalnym Komitetem Strajkowym, użyczała swego mieszkania do przechowywania sprzętu elektronicznego(radiostacje) oraz poligraficznego. Jej mieszkanie służyło jako skrzynka kontaktowa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej