Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cembrowski Marian

Marian Jan Cembrowski

ur. w 1951 roku w m. Brzozowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019
Biogram
Marian Cembrowski był pracownikiem Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Brał aktywny udział w wydarzeniach Grudnia ’70, Stycznia ’71 oraz Sierpnia ’80 w Szczecinie. W grudniu 1970 r. uczestniczył w starciach ulicznych pod Komitetem Wojewódzkim PZPR i KWMO w Szczecinie. W dniach 18-22 grudnia 1970 r. brał udział w strajku okupacyjnym na terenie Stoczni Szczecińskiej. W styczniu 1971 r. wszedł w skład Komitetu Strajkowego. Następnie podjął działalność w Komisji Robotniczej, był członkiem Informacji (Propagandy). 
Od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. W latach 1982-1989 działał w podziemnej „Solidarności”, kolportował nielegalne wydawnictwa, tj. „Jedność”, „Grot”, „Solidarność Walcząca”. Poprzez zbiórkę pieniędzy, organizował pomoc dla pracowników zwalnianych z pracy i osadzonych w więzieniach oraz ich rodzin. Brał udział w organizowanych protestach  i manifestacjach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków