Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rusakiewicz Waldemar

Waldemar Rusakiewicz

ur. w 1965 roku w m. Skwierzyna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Waldemar Rusakiewicz prowadził działalność opozycyjną w latach 1982 – 1989. Był współzałożycielem Młodzieżowego Ruchu Oporu w Gorzowie Wlkp. Angażował się w działalność wydawniczą pisma MRO „Iskra”. Aktywnie włączał się w akcje ulotkowo-kolportażowe na terenie miasta i województwa gorzowskiego. Uczestniczył w malowaniu haseł solidarnościowych w miejscach publicznych.
 Za swoją działalność w dniu 06.11.1982 r. był aresztowany i przetrzymywany do 09.12.1982 r. w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze. Sąd Garnizonowy w Zielonej Górze 09.02.1983 r. postępowanie karne warunkowo umorzył, wyznaczając okres próby na 1 rok. 
Po zwolnieniu z aresztu nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej w młodzieżowym podziemiu. Od 1983 r. był członkiem Ruchu Młodzieży Niezależnej w Gorzowie Wlkp. Aktywnie uczestniczył w drukowaniu i kolportowaniu nielegalnych wydawnictw takich jak „Feniks”, „Szaniec” i „Sokół”. W dniu 11.04.1985 r. został ponownie aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, a następnie w Międzyrzeczu. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. uniewinniony i zwolniony z aresztu 07.08.1985 r. 
W latach 1986–1989 był aktywnym działaczem Ruchu Wolność i Pokój i współzałożycielem oraz drukarzem pisma podziemnego „Bez Przemocy”. Do 1989 r. był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa, zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych. Był wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN