Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kędzierski Mirosław

Mirosław Kędzierski

ur. w 1947 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Mirosław Kędzierski był zaangażowany w działalność opozycyjną w okresie szczecińskich strajków sierpniowych 1988 r. Jako motorniczy zajezdni autobusowej Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Szczecinie w dniu 19.08.1988 r. stanął na czele Komitetu Strajkowego, który zawiązał się w zajezdni autobusowej przy ul. Niemierzyńskiej. Następnie kontynuował protest w Zajezdni Autobusowej w Szczecinie - Dąbiu do dnia 03.09.1988 r. 
W latach 1987 - 1989 był kolporterem pism podziemnych „Termit”, „Grot” oraz członkiem Tajnej Komisji Zakładowej WPKM w Szczecinie.
Był rozpracowywany przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa. Rozpracowanie było prowadzone równolegle ze strajkiem i zakończone, po tym jak prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie w dniu 10.11.1988 r. Śledztwo prowadził Wydział Śledczy WUSW w Szczecinie – bez zastosowania aresztu. Sąd Rejonowy w Szczecinie na podstawie orzeczenia z dnia 05.01.1989 r. umorzył postępowanie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN