Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Barbara Maria Cichowska

ur. w 1959 roku w m. Paczków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 546/2016
Biogram
W trakcie studiów na Wydziale Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego w październiku 1980 r. wstąpiła do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W NZS działała w Sekcji Kolportażu, zajmowała się drukowaniem literatury niezależnej m.in. pisma „W oczach Zachodu” oraz ulotek. Uczestniczyła w organizowaniu strajków na Wydziale Filologicznym UWr. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zrezygnowała z działalności niepodległościowej. 14 maja 1982 r. została internowana i 20 maja 1992 t. osadzona w Ośrodku Internowania dla Kobiet w Gołdapi. Po zwolnienia 11 czerwca 1982 r. nie zaprzestała działalności opozycyjnej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN