Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mora Waldemar

Waldemar Zbigniew Mora

ur. w 1954 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
Od 1983 r. działał w podziemnych strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Gorzowie Wlkp. W ramach prowadzonej działalności zajmował się rozpowszechnianiem i kolportowaniem podziemnych wydawnictw, m.in. pisma „Feniks”. Dnia 9 stycznia 1984 r. został aresztowany i osadzony w areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. Ze względu na stan zdrowia 6 lutego 1984 r. areszt uchylono. Dnia 26 maja 1984 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz karę grzywny. Od 1988 r. był członkiem Rady Regionu NSZZ „Solidarność”. W 1989 r. wyemigrował do Kanady.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN