Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Księżopolski Maciej

Maciej Lech Księżopolski

ur. w 1964 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016
Biogram
Maciej Księżopolski jako uczeń Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie od stycznia do sierpnia 1982 r. należał do nielegalnej organizacji o nazwie Terytorialno-Związkowy Komitet Samoobrony Społecznej „Solidarność”. W trakcie swojej działalności brał udział w wydawaniu i kolportowaniu na terenie Trójmiasta m.in. pisma „Gryps” oraz innych ulotek i wydawnictw o treści opozycyjnej i nawołujących do udziału w demonstracjach. Ponadto w dniach 28 i 29 kwietnia 1982 r. usunął około 30 flag państwowych, wystawionych publicznie na ulicach Sopotu z okazji 1 Maja, które przekazał do wykorzystania uczestnikom nieoficjalnego pochodu w Gdańsku, po uprzednim naniesieniu na nie napisów „Solidarność”. Wykonywał także napisy na murach nawołujące do udziału w nielegalnym, opozycyjnym pochodzie w dniu 1 maja. W związku z powyższą działalnością został zatrzymany dnia 14.08.1982 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Sąd Rejonowy w Sopocie w dniu 29.07.1983 r. na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1983 r. umorzył postępowanie i uchylił areszt wobec Macieja Księżopolskiego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN