Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Danuta Helena Chomicka

ur. w 1950 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 270/2016
Biogram
Pani Danuta Helena Chomicka, po zatrzymaniu męża, skazanego na 9 lat pozbawienia wolności za udział w proteście robotniczym w dniu 25.06.1976 r. utrzymywała ścisły kontakt z Komitetem Obrony Robotników. Była autorką wielu skarg i próśb kierowanych do centralnych władz PRL. W związku z tym została objęta stałą kontrolą operacyjną. Mimo to Pani Danuta Helena Chomicka nie zaprzestała kontaktów z KOR. Zajmowała się m.in. kolpoltażem pism bezdebitowych, wzięła udział w konferencji prasowej zorganizowanej przez KOR w Warszawie i przekazała dziennikarzom zagranicznym informacje o sytuacji męża. W dniach 24-31.05.1977 r.  brała również udział w pierwszej głodówce protestacyjnej zorgnizowanej przez środowisko KOR w kościele św. Marcina w Warszawie przeprowadzonej w intencji uwolnienia więzionych uczestników wydarzeń Czerwca 76. Po opuszczeniu więzienia przez jej wspómałżonka ( 23.07.1977 r.), nadal oboje utrzymywali kontakt z działaczami KOR. Państwo Chomiccy byli rozpracowywani przez SB do 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej