Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gaczek Aleksander

Aleksander Jerzy Gaczek

ur. w 1950 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 350/2020
Biogram
Pan Aleksander Gaczek był działaczem NSZZ „Solidarność”, pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej oraz funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej przy Katowickim Przedsiębiorstwie Gospodarki Maszynami Budownictwa Miejskiego w Katowicach. W 1981 r. był delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego  Pan Aleksander Gaczek zaangażował się w organizowanie pomocy osobom represjonowanym. Brał aktywny udział w rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw, ulotek oraz znaczków sygnowanych przez NSZZ "Solidarność”. Powyższą działalność prowadził  w okresie od stycznia 1982 r. do 1984 r. 
W 1989 r. Pan Aleksander Gaczek brał udział w tworzeniu Komitetu Obywatelskiego w Czeladzi, struktury której zadaniem było zorganizowanie kampanii wyborczej przed wyborami 4 VI 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków