Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Piasecki Adam

Adam Józef Piasecki

ur. w 1951 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
Adam Piasecki był pracownikiem Bydgoskiej Fabryki Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” oraz Szklarsko-Mineralnej Spółdzielni Pracy „Szklarmin” w Bydgoszczy.  Od momentu powstania w „SPOMASZ-u” struktur „Solidarności” został członkiem związku oraz wiceprzewodniczącym Koła Oddziałowego NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemną. Dnia 14 grudnia 1981 r. wywiesił sztandary „Solidarności” na bramie zakładu pracy, a  w dniu 16 grudnia był współorganizatorem i kierownikiem akcji protestacyjnej przeciwko wprowadzeniu w kraju stanu wojennego i internowaniu działaczy opozycyjnych. Nawoływał też do niepodejmowania pracy w wolną sobotę 19 grudnia 1981 r. 
Za powyższe został zatrzymany i postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy, tymczasowo aresztowany w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu, w którym przebywał do dnia 11 stycznia 1982 r.
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 12 marca 1982 r. uznał Adama Piaseckiego winnym, jednak odstąpił od wymierzenia kary i kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
W dniu 18 czerwca 1984 r. został ponownie zatrzymany i postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy tymczasowo aresztowany w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, w związku z przenoszeniem nielegalnych wydawnictw. Areszt opuścił w dniu 27 lipca 1984 r. na podstawie ustawy o amnestii, a Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1 sierpnia 1984 r. umorzyła śledztwo w przedmiotowej sprawie.
Dnia 12 marca 1986 r. przeprowadzono przeszukanie mieszkania Adama Piaseckiego, w wyniku którego odnaleziono m.in. maszynę do pisania, powielacz, farbę drukarską, papier, kalki powielaczowe, matrycę oraz około tysiąca sztuk wydrukowanego „Bydgoskiego Podziemnego Serwisu Informacyjnego „Solidarność”, a także kilkadziesiąt sztuk innych nielegalnych wydawnictw oraz kilkanaście książek bezdebitowych. Za powyższe, postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 13 marca 1986 r. został tymczasowo aresztowany w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, w którym przebywał do dnia 21 sierpnia 1986 r.  Dnia 25 sierpnia 1986 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy umorzył postępowanie karne w stosunku do Adama Piaseckiego. 
W związku z istniejącą w PRL sytuacją społeczno-polityczną wyemigrował na pobyt stały do Kanady. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej