Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stefan Jan Olszewski

ur. w 1945 roku w m. Pruska Łąka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2015
Biogram
Stefan Olszewski od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Lokomotywowni PKP w Toruniu, pełniącym funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Zakładowego. Był też członkiem Zarządu Regionu Toruńskiego NSZZ "Solidarność".
Za prowadzoną działalność związkową został  internowany w okresie od 13 do 31 grudnia 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. W dniu 1 maja 1982 r. brał udział w nielegalnej manifestacji na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu. Po dokonaniu przeszukania w miejscu zamieszkania w dniu 10 maja 1982 r., podczas którego znaleziono nielegalne wydawnictwa, został zatrzymany na 48 godzin, następnie ponownie internowany w okresie od 12 maja do 30 czerwca 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku.
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną. Zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych, brał udział w nielegalnych spotkaniach organizowanych przez byłych działaczy "Solidarności" oraz uczestniczył w Mszach Św. w intencji Ojczyzny.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1988 r. oraz zatrzeżono mu możliwość wyjazdów zagraninczych w latach 1983-1985.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN