Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Władysław Kita
ur. w 1951 roku w m. Nawsie Brzosteckie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015

Biogram

Rolnik indywidualny z Jodłowej koło Brzostka. Jesienią 1980 r. zaangażowany w działalność NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” w Jodłowej. Po połączeniu rolniczych, niezależnych związków zawodowych członek Rady Wojewódzkiej NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Tarnowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 5 marca 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN