Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krasuski Andrzej

Andrzej Krasuski

ur. w 1952 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 524/2023
Biogram
W okresie od 1 września 1977 r. do 28 lutego 1982 r. pracował w Przedsiębiorstwie Geologiczno-Fizjograficznym i Geodezyjnym Budownictwa „Geoprojekt” w Bełchatowie. Do 13 grudnia 1981 r. był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował pomoc dla rodzin osób internowanych w Bełchatowie. 20 kwietnia 1982 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. 
Został oskarżony o to, że od 13 grudnia 1981 r. do 16 kwietnia 1982 r. rozpowszechniał pisma i ulotki zawierające fałszywe wiadomości o sytuacji w kraju oraz nie odstąpił od działalności w zawieszonym Związku „Solidarność”, a także redagował i przekazywał do powielania biuletyn pod nazwą „Solidarność Wojenna”. Za powyższe 3 sierpnia 1982 r. wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim został skazany na 3 lata pozbawienia wolności z zaliczonym, na poczet wymierzonej kary, okresem tymczasowego aresztowania od 20 kwietnia 1982 r. W dniu 31 sierpnia 1982 r. został przetransportowany do Zakładu Karnego w Hrubieszowie, gdzie od września 1982 r. wielokrotnie brał udział w głodowych akcjach protestacyjnych przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Zamościu z dnia 25 lipca 1983 r. został zwolniony z aresztu na mocy ustawy o amnestii. 
W latach 1982-1989 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej