Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rozmus Władysław

Władysław Rozmus

ur. w 1939 roku w m. Zarzecze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2017
Biogram
     Od października 1980 roku., uczestniczył w działalności związku NSZZ „Solidarność” na terenie Kurowa, Puław i okolic. Był jednym z inicjatorów i aktywnych działaczy tej organizacji w Lubelskich Zakładach Futrzarskich w Kurowie i pełnił funkcję przewodniczącego tegoż związku. Utrzymywał kontakty z innymi opozycjonistami z województwa lubelskiego oraz współpracował ściśle z Zarządem Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie, Kościołem i duchowieństwem. Posiadając szerokie kontakty miał dostęp do prasy bezdebitowej, którą rozprowadzał na terenie zakładu w którym pracował oraz na terenie Kurowa i Puław. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał opozycyjnej aktywności i kontynuował działalność w podziemnych strukturach związku NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył czynnie w strajkach w zakładzie pracy oraz jako przewodniczący związku koordynował w 1982 roku akcje strajkowe na Lubelszczyźnie, współpracował z opozycjonistami z Gdańska. Brał udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych i rocznicowych, w manifestacjach i demonstracjach. Został objęty postępowaniem przygotowawczym przez Wydział Śledczy SB WUSW w Lublinie jako oskarżony o rozpowszechnianie w okresie 12.1981-12.1983 r., na terenie Lubelskich Zakładów Futrzarskich w Kurowie i na terenie Puław nielegalnych wydawnictw, ulotek, literatury, biuletynów i prasy podziemnej sygnowanych przez zdelegalizowany związek NSZZ „Solidarność”. W związku z tym został zatrzymany dnia 15.05.1984 r. i osadzony w areszcie SB RUSW w Lublinie. Dodatkowo zastosowano wobec Niego dozór milicyjny. 18.07.1984 roku prokurator Prokuratury Rejonowej w Puławach skierował akt oskarżenia wobec Władysława Rozmusa do Sądu Rejonowego w Puławach, jednak Sąd  w dniu 26.07.1984 r. umorzył postępowanie na mocy amnestii. W 1989 r. Władysław Rozmus wszedł w skład Miejskiego Komitetu Obywatelskiego w Puławach z ramienia związku NSZZ „Solidarność” Lubelskich Zakładów Futrzarskich w Kurowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej