Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Świca

ur. w 1946 roku w m. Sławoszewice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 436/2019
Biogram
Pan Józef Świca w latach 1981-1989 był aktywnym członkiem podziemnej „Solidarności” w Zakładach „PZL – Hydral” we Wrocławiu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w akcjach protestacyjnych i wiecach na terenie miejsca pracy. Kolportował nielegalną prasę i ulotki oraz redagował wydawane w Zakładach ”PZL-Hydral” czasopismo „Hydralek”. Był kilkukrotnie zatrzymywany przez SB na 24 lub 48 godzin.
W związku z prowadzoną działalnością dnia 16 października 1982 r.  został aresztowany i do dnia 19 listopada 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie.
W roku 1987 wszedł w skład Komitetu Założycielskiego „Solidarność” w „PZL – Hydral” i podjął próbę jego legalizacji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej