Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Rak Krzysztof
Krzysztof Rak
ur. w 1947 roku w m. Radomsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012

Biogram

W okresie od marca 1982 r. do początku 1983 r. zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie Radomska. W jego domu wydrukowano kilka numerów podziemnego pisma „Fakty”. Pomagał rodzinom osób internowanych i wydalonych z pracy za działalność związkową. Był również członkiem konspiracyjnej grupy działającej w okresie od grudnia 1981 r. do października 1988 r. Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej był pozbawiony prawa wykonywania zawodu oraz podjęcia zatrudnienia przez okres powyżej 6 miesięcy. Wielokrotnie był zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej