Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kołodziej ks. Franciszek

Franciszek Kołodziej ks.

ur. w 1947 roku w m. Korczowiska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016
Biogram
Ks. Franciszek Kołodziej w 1971 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1975 r. był wikariuszem Parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie. W 1978 r. został oddelegowany przez proboszcza parafii ks. Józefa Sondeja przy wsparciu biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka do przebudowy zakupionych budynków gospodarczych mieszczących się w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 18 na kaplicę.  Z uwagi na brak zgody władz państwowych na powstanie kaplicy oraz duże zaangażowanie w jej budowę ks. Franciszek Kołodziej został poddany inwigilacji przez SB. Wszczęto wobec niego dochodzenie prowadzone przez Wydz. Śledczy SB KWMO w Rzeszowie, w sprawie  wybudowania w okresie od dnia 25 maja do sierpnia 1978 r. kaplicy bez zezwolenia władz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie postanowieniem z dnia 19.12.1980 r. postępowanie umorzył. W dniu 1.01.1979 r. biskup przemyski Ignacy Tokarczuk powołał ks. Franciszka Kołodzieja na administratora parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie. 
W 1981 r. ks. Franciszek Kołodziej wspierał uczestników strajku chłopskiego w budynku b. Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie. Po podpisaniu porozumień rzeszowsko-ustrzyckich w dniu 20.02.1981 r. brał udział w procesji i nabożeństwie w intencji zakończenia strajku. 
Ks. Franciszek Kołodziej nie mogąc przez wiele lat doczekać się zezwolenia na budowę kościoła, rozpoczął razem z wiernymi w maju 1987 r. jego nielegalną budowę. W związku z powyższym w dniu 27.06.1987 r. Wydz. Śledczy SB WUSW w Rzeszowie ponownie wszczął dochodzenie przeciwko księdzu. W dniu 8.12.1987 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie skazał ks. Franciszka Kołodzieja na karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres dwóch lat. Ponadto wymierzył grzywnę w wysokości 150 000 zł. z zamianą na zastępczą karę pozbawienia wolności w razie nieuiszczenia. W dniu 27.05.1988 r. Sąd Wojewódzki w Rzeszowie skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, który w dniu 14.03.1989 r. umorzył postępowanie.
Ks. Franciszek Kołodziej w latach 80-tych, wspierał działaczy NSZZ RI „Solidarność”, udzielał pomocy osobom represjonowanym. Odprawiał msze za Ojczyznę. W swoich kazaniach wielokrotnie poruszał sprawy dot. praw i wolności człowieka. Był inwigilowany przez SB w latach 1965-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej