Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tatar Józef

Józef Tatar

ur. w 1938 roku w m. Załazy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 298/2014
Biogram
Józef Tatar po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Mechanicznej w Puławach w 1956 r. pracował w rodzinnym gospodarstwie rolnym w Załazach koło Puław. Od 1962 r.  był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym Przemysłu Okrętowego Budimor w Gdańsku, następnie w nadleśnictwie i mleczarni w Damnicy k. Słupska,  a od 1978 r.  w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (WPWiK) w Słupsku.  
W 1979 r. nawiązał kontakt z Bogdanem Borusewiczem w celu wsparcia materialnego dla KSS KOR, zajmował się również kolportażem wydawnictw bezdebitowych, m.in. „Robotnika Wybrzeża”. We wrześniu 1980 r. został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w WPiWK, a następnie Komisji Zakładowej „S”. W lipcu 1980 r. uczestniczył w I Walnym Zjeździe Delegatów Regionu Gdańskiego, był również członkiem Zarządu Regionu. Na przełomie września i października 1981 r. brał udział w obradach I Krajowego Zjazdu Delegatów. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13.12.1981 r.  został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, skąd został zwolniony 11.02.1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej