Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kafka Piotr

Piotr Tadeusz Kafka

ur. w 1950 roku w m. Cieszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Pan Piotr Kafka współpracował z Konfederacją Polski Niepodległej przy KWK „Morcinek” w latach 1986-1989. Jednocześnie włączył się w kolportaż ulotek. Brał udział w strajku w KWK „Morcinek” w Kaczycach w dniach 17-24 VIII 1988 r., podczas pacyfikacji kopalni przez oddziały ZOMO został pobity, był również straszony zwolnieniem z pracy. 
W 1989 r. brał czynny udział w kolejnych strajkach organizowanych przez NSZZ „Solidarność” KWK „Morcinek”. Uczestniczył w licznych demonstracjach organizowanych na terenie całego kraju, mszach za Ojczyznę w kościele „Na Górce”, kolportował prasę podziemną, pisał na murach hasła niepodległościowe.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków