Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kafka Piotr
Piotr Tadeusz Kafka
ur. w 1950 roku w m. Cieszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019

Biogram

Pan Piotr Kafka współpracował z Konfederacją Polski Niepodległej przy KWK „Morcinek” w latach 1986-1989. Jednocześnie włączył się w kolportaż ulotek. Brał udział w strajku w KWK „Morcinek” w Kaczycach w dniach 17-24 VIII 1988 r., podczas pacyfikacji kopalni przez oddziały ZOMO został pobity, był również straszony zwolnieniem z pracy. 
W 1989 r. brał czynny udział w kolejnych strajkach organizowanych przez NSZZ „Solidarność” KWK „Morcinek”. Uczestniczył w licznych demonstracjach organizowanych na terenie całego kraju, mszach za Ojczyznę w kościele „Na Górce”, kolportował prasę podziemną, pisał na murach hasła niepodległościowe.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków