Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Ożga

ur. w 1949 roku w m. Kolonia Zubowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
W latach 1980-1981 był działaczem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie woj. zamojskiego, zaangażowanym w tworzenie struktur związkowych w gminie Komarów. Po ich powstaniu został wiceprzewodniczącym Koła Wiejskiego NSZZ „Solidarność” RI w Zubowie, gdzie mieszkał i członkiem Zarządu Komitetu Gminnego w Komarowie. Brał aktywny udział w strajku okupacyjnym w pomieszczeniach WK ZSL. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w tworzenie struktur podziemnych solidarności rolniczej na terenie gminy Komarów. Był aktywnym członkiem nieformalnej grupy „Solidarność” RI, uczestnikiem zebrań konspiracyjnych, zaliczanym przez SB do „sztabu grupy”. Organizował pomoc rodzinom osób represjonowanych ze Świdnika i kopalni „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. Gromadził dla nich żywność i środki pieniężne. Zajmował się także rozpowszechnianiem prasy i wydawnictw niezależnych. Uczestniczył także w drukowaniu Informatora „Ziemi Zamojskiej Roztocze”. Od 1984 roku zaangażował się również w działalność Duszpasterstwa Wspólnot Rolników, które skupiało byłych działaczy RI „Solidarność” i aktywnie uczestniczył w uroczystościach religijnych i patriotycznych. Jako aktywny działacz NSZZ „S” RI do 1989 roku, utrzymujący kontakty z innymi działaczami z terenu województwa zamojskiego był inwigilowany i objęty kontrolą operacyjną oraz przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Eugeniusz Wilkowski Solidarność na ziemi zamojskiej w latach 1980-1989, Chełm 2009