Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kostrzewa-Zorbas Grzegorz
Grzegorz Jacek Kostrzewa-Zorbas
ur. w 1958 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019

Biogram

W latach 1978-1980 zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Na początku 1979 r. podpisał tzw. „list pięciu” (dotyczący uwolnienia Kazimierza Świtonia), a następnie rozpoczął w tej sprawie zbiórkę podpisów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Od 1981 r. do 1984 r. był działaczem podziemnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 80. łączył funkcję redaktora naczelnego i publicysty (ps. Marcin Mięguszowiecki, Adam Realista) podziemnego pisma „Nowa Koalicja”. Współpracował także z takimi wydawnictwami opozycyjnymi jak: „Myśl Niezależna”, „Kontakt”, „Rzeczpospolita Polska” czy „Tygodnik Mazowsze”. Od 1985 r. był członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. W sierpniu 1988 r. nielegalnie przedostał się na teren Zakładów Mechanicznych „Ursus” w celu wywołania strajku, za co został skazany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń na 14 dni aresztu. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów