Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kostrzewa-Zorbas Grzegorz

Grzegorz Jacek Kostrzewa-Zorbas

ur. w 1958 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019
Biogram
W latach 1978-1980 zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Na początku 1979 r. podpisał tzw. „list pięciu” (dotyczący uwolnienia Kazimierza Świtonia), a następnie rozpoczął w tej sprawie zbiórkę podpisów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Od 1981 r. do 1984 r. był działaczem podziemnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 80. łączył funkcję redaktora naczelnego i publicysty (ps. Marcin Mięguszowiecki, Adam Realista) podziemnego pisma „Nowa Koalicja”. Współpracował także z takimi wydawnictwami opozycyjnymi jak: „Myśl Niezależna”, „Kontakt”, „Rzeczpospolita Polska” czy „Tygodnik Mazowsze”. Od 1985 r. był członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. W sierpniu 1988 r. nielegalnie przedostał się na teren Zakładów Mechanicznych „Ursus” w celu wywołania strajku, za co został skazany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń na 14 dni aresztu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów