Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maria Ałła Walentynowicz

ur. w 1960 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Maria Walentynowicz z d. Górnowicz, studentka Akademii Medycznej w Gdańsku, utrzymywała kontakty z działaczami Ruchu Młodej Polski i Niezależnego Związku Studentów, była członkiem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Po wprowadzeniu stanu wojennego w związku z prowadzoną działalnością została internowana. Od 16 grudnia 1981 r. przebywała w Zakładzie Karnym Bydgoszcz-Fordon, a 10 stycznia 1982 r. została przeniesiona do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi, skąd została zwolniona 29 kwietnia 1982 r. We wrześniu 1982 r. organizowała komitet założycielski Towarzystwa Kursów Naukowych, którego celem miało być prowadzenie niezależnych wykładów w środowisku młodzieżowym. 17 października 1982 r. brała udział w spotkaniu na Jasnej Górze działaczy NSZZ „Solidarność”, podczas którego przygotowywano plany wystąpień ulicznych w dniach 10 i 11 listopada 1982 r. Dnia 22 października 1982 r. Maria Walentynowicz została ponownie internowana i osadzona w Ośrodku Odosobnienia 
w Darłówku, gdzie przebywała do 1 grudnia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej