Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szafrański Marek

Marek Szafrański

ur. w 1958 roku w m. Dobrzany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Marek Szafrański był pracownikiem Państwowego Ośrodka Maszynowego w Dobrzanach. We wrześniu 1980 r. przystąpił do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W styczniu 1982 r., w okresie obowiązywania stanu wojennego w Polsce, został zwolniony z POM, oficjalnie w związku z reorganizacją zakładu. 
Nie zgadzając się z tą decyzją, która dotknęła również innych pracowników przedsiębiorstwa, wyraził zgodę na kolportaż ulotek o treści antykomunistycznej oraz prosolidarnościowej. Na przełomie stycznia i lutego 1982 r. rozrzucił dostarczone mu ulotki, w ilości ok. 10 sztuk, na klatkach schodowych budynków mieszkalnych w Dobrzanach. 
W dniu 7.04.1982 r. został zatrzymany i doprowadzony do Aresztu Śledczego w Szczecinie. Za rozpowszechnianie ulotek,  9.07.1982 r., został skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 1 800 zł, zwrot ¼ kosztów postępowania sądowego. Sąd nakazał jego zwolnienie z aresztu, co nastąpiło jeszcze tego samego dnia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej