Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Sordyl

ur. w 1934 roku w m. Wieprz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017
Biogram
Pan Stanisław Sordyl był pracownikiem Fabryki Maszyn „Ponar” w Andrychowie. Do dnia 13 XII 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy ww. zakładzie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał aktywności związkowej. Pan Stanisław Sordyl był osobą negatywnie ustosunkowaną do polityki władz PRL, prowadzonej wobec społeczeństwa. 
Utrzymywał kontakty z działaczami KPN, ponadto angażował się w organizowanie pomocy pieniężnej i rzeczowej dla osób aresztowanych za działalność polityczną. 
Zwolniony dyscyplinarnie z pracy w maju 1982 r. za uczestnictwo w strajku zorganizowanym w zakładach „Ponar”. Przywrócony po 3 miesiącach na stanowisko na mocy orzeczenia Sądu Pracy. 
W okresie od października 1988 r. do listopada 1989 r. Pan Stanisław Sordyl był członkiem Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S” Regionu Podbeskidzie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności