Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Pastwiński

ur. w 1936 roku w m. Plewnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Pan Roman Pastwiński należał do Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kluczborku. Był organizatorem redakcji oraz członkiem kolegium redakcyjnego biuletynu kluczborskiej „Solidarności” pt. „Nad Stobrawą”. Zajmował się również kolportażem tego pisma.
Z powodu swej działalności związkowej i opozycyjnej został aresztowany 15 maja 1982 r., a od 18 maja - na mocy Decyzji nr 55/82, wydanej przez Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej w Opolu - był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. Zwolniono go z internowania 12 lipca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej