Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bogusław Olgierd Szybalski

ur. w 1945 roku w m. Bevensen
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2017
Biogram
Pan Bogusław Szybalski od 1970 r. był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Sprzętowo-Transportowym Budownictwa „Transbud” Oddział w Gdyni-Chyloni jako kierowca.  W okresie od 18 do 31 sierpnia 1980 r. uczestniczył w rotacyjnym strajku w swoim zakładzie pracy, będącym wyrazem solidarności ze stoczniowcami Gdańska i Gdyni. We wrześniu  1980 r. Pan Bogusław Szybalski został członkiem NSZZ „Solidarność”. W związku zajmował szereg stanowisk, był m.in. członkiem Zarządu Regionu Elbląskiego (następnie członkiem Prezydium Zarządu Regionu), delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów, członkiem Komisji Krajowej. Z powodu tej działalności 13 grudnia 1981 r. Pan Bogusław Szybalski został internowany. Przetrzymywano go w wielu ośrodkach odosobnienia, m.in. w Strzebielinku, Iławie, Kielcach-Piaskach, Nowym Łupkowie, Rzeszowie-Załężu i ponownie w Nowym Łupkowie, skąd 2 października 1982 r. udało mu się uciec. Po pobycie w ukryciu na terenie Trójmiasta i Gliwic Pan Bogusław Szybalski został zatrzymany 2 stycznia 1983 r. w Elblągu  i zwolniony po przesłuchaniu. W okresie od 1983 r. do 1987 r. zajmował się m.in.  transportem sprzętu i materiałów poligraficznych dla wydawnictw podziemnych, kolportażem książek Instytutu Literackiego w Paryżu, Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA. W tym samym okresie zaangażował się w działalność Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „S”, gdzie zajmował się m.in. odbiorem funduszy i sprzętu poligraficznego z Zachodu oraz działał jako łącznik między TKK a Jackiem Merklem i Janem Krzysztofem Bieleckim.  11 lipca 1987 r. został zatrzymany z transportem materiałów poligraficznych w Pszczółkach k. Gdańska. 14 grudnia 1987 r. Sąd Rejonowy w Tczewie skazał go na 1,5 roku więzienia.  18 maja 1988 r. ze względu na zły stan zdrowia udzielono Panu Bogusławowi Szybalskiemu przerwy w odbywaniu kary, a 30 czerwca 1989 r. zwolniono go z jej odbywania całkowicie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej