Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jasiński Bolesław
Bolesław Jasiński
ur. w 1957 roku w m. Krosno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 57/2017

Biogram

Bolesław Jasiński w 1976 r.  wziął udział w antypaństwowej akcji plakatowej w m. Równe k/Krosna przed Wyborami do Sejmu i Rad Narodowych w marcu 1976 r.
Od listopada 1981 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział w Krośnie. Zajmował się sporządzaniem i kolportażem ulotek.
Po wprowadzeniu stranu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Za powyższe został aresztowany dnia 12 maja 1982 r. w Krośnie, następnie skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Rzeszowie z dnia 4 czerwca 1982 r. na 3 lata pozbawienia wolności. Karę więzienia odbywał w Areszcie Śledczym w Rzeszowie i Zakładach Karnych w Tarnowie, Włocławku Potulicach. Zwolniony z więzienia w dniu 24 marca 1983 r. na mocy ustawy o amnestii. 
Po wyjściu na wolność był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Krośnie do 1987 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej