Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Klaś Jacek

Jacek Marek Klaś

ur. w 1959 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 390/2016
Biogram
Pracownik Zakładu Konstrukcji Stalowych „Elbud” w Krakowie. Członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach „Solidarności”. Członek, zaś od 1983 r. przewodniczący Tajnej Komisji Zakładowej. Kolporter prasy drugoobiegowej. Współzałożyciel, redaktor i drukarz podziemnego pisma „Elbudowiec”. Uczestnik manifestacji.
W dniu 27 kwietnia 1984 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza z dnia 28 czerwca 1984 r. skazany na rok pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania na 2 lata (karę darowano na mocy amnestii). 
Po uwolnieniu nadal czynny w strukturach podziemnych. Uczestnik protestu głodowego w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie – Bieżanowie w 1985 r. Założyciel Koła Oporu Społecznego Rejonu w Świątnikach Górnych. Organizator sieci kolportażu wydawnictw drugoobiegowych. Zaangażowany w redagowanie podziemnego pisma „WaZa”.   
Począwszy od 1988 r. na emigracji w Australii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN