Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krystyna Maria Kuta

ur. w 1956 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 220/2016
Biogram
Krystyna Kuta będąc studentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 1977 r. zaangażowała się w działalność opozycyjną w ramach Duszpasterstwa Akademickiego. Współpracowała z toruńskimi kolporterami wydawnictw niezależnych oraz była łącznikiem z grupami dysydenckimi w kraju.
W sierpniu 1980 r. włączyła się z działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK , a następnie NSZZ „Solidarność”, gdzie została etatowym pracownikiem Biura Informacyjnego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, redaktorem naczelnym pism „Sprawy” i „Zjazdowy Serwis Informacyjny” oraz bibliotekarką Zarządu Regionu.
Pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. 
W związku z prowadzoną działalnością została internowana w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 24 lipca 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Bydgoszczy-Fordonie i Gołdapi. W czasie internowania podejmowała głodówki oraz była redaktorką pisma osadzonych kobiet „Internowanka”.  Po wyjściu na wolność nadal zajmowała się kolportażem ulotek i druków podziemnych tworząc jednocześnie własną siatkę kolporterską. 
Dnia 25 kwietnia 1984 r. została zatrzymana i postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu osadzona w Areszcie Śledczym w Toruniu i Zakładzie Karnym w Grudziądzu. Zwolniona z więzienia w dniu 24 lipca 1984 r. na mocy amnestii. 
Krystyna Kuta była również zaangażowana w powstanie toruńskiego oddziału „Solidarności Walczącej” oraz uczestniczyła w niezależnym ruchu artystycznym.  

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej