Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rykowski Zbigniew

Zbigniew Władysław Rykowski

ur. w 1956 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016
Biogram
Na przełomie lat 70. i 80. Był studentem socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1978 r. był zaangażowany w działalność opozycyjną skierowaną przeciwko ustrojowi PRL. Od stycznia 1979 r. pełnił funkcję Prezesa Rady Programowej Klubu Dyskusyjnego. Od września 1980 r. był aktywnie zaangażowany w działalność niezależnego ruchu studenckiego, w tym utworzenia Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Na terenie UW kolportował nielegalne wydawnictwa, na tablicy ogłoszeń wywieszał własne artykuły, które podpisywał pseudonimem „ZR”, wygłaszał referaty, brał udział w organizowaniu strajków. 11 kwietnia 1981 r. wszedł w skład „Społecznego Komitetu Obchodów Rocznicy Wydarzeń Marcowych 1968”. W dniu 12 kwietnia 1981 r. został wybrany Przewodniczącym Komisji Uczelnianej NZS UW. Należał do Komisji Programowej i Finansowej działającej w ramach NZS UW. Uczestniczył w spotkaniach z członkami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Od dnia 13 listopada 1981 r. brał udział w strajku studenckim na terenie UW, pełniąc funkcję Przewodniczącego Uczelnianego Komitetu Strajkowego. W ramach Komitetu Strajkowego 23 listopada 1981 r. uczestniczył w spotkaniu Prymasem Polski ks. Józefem Glempem. W związku ze swoją działalnością został internowany 13 grudnia 1981 r. Do 12 lipca 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN