Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Śnieg Ryszard
Ryszard Krzysztof Śnieg
ur. w 1951 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 552/2016

Biogram

Ryszard Śnieg był pracownikiem Zakładu Rolnego w Warszynie, następnie Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”. Swoją działalność opozycyjną rozpoczął w 1970 r. kiedy to brał czynny udział w manifestacjach grudniowych w Szczecinie. Został aresztowany pod zarzutem udziału w podpaleniu gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR. 
W latach 80. nadal prowadził czynną działalność opozycyjną wobec PRL – był członkiem Komitetu Strajkowego Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”, później NSZZ „Solidarność”. 
W okresie 13.12.1981 r. – 23.07.1982 r. decyzją Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej był internowany w Goleniowie oraz Wierzchowie Pomorskim.
 Po uwolnieniu był inwigilowany przez organa bezpieczeństwa PRL za podziemną działalność w strukturach NSZZ „Solidarność”, m.in. za „wrogie poglądy”, przerwy w pracy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN