Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Brojer Ewa

Ewa Brojer

ur. w 1949 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
Pracowała w Instytucie Hematologii w Warszawie. Była aktywną działaczką NSZZ „Solidarność”. Po 13 grudnia 1981 r. uczestniczyła w spotkaniach, których celem było powołanie utajnionych struktur Związku „Solidarność”, a także zorganizowanie akcji propagandowej w postaci druku i kolportażu ulotek oraz biuletynów. Prowadziła konspiracyjną działalność w ramach reaktywowanego Społecznego Biura Informacyjnego Regionu Mazowsze polegającą na organizowaniu i wydawaniu nielegalnych pism „Głos Mazowsza”, „Monitor Mazowsza” i „Serwis Informacyjny Mazowsza”. 
W związku z prowadzoną działalnością 2 stycznia 1982 r. została internowana i osadzona w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Grochów, a od 15 stycznia 1982 r. przebywała w Ośrodku Internowania dla Kobiet w Gołdapi. 21 lipca 1982 r. została zwolniona z internowania. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN