Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Witkowski Leszek

Leszek Julian Witkowski

ur. w 1943 roku w m. Stefanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Leszek Witkowski w latach 1977–1978 był uczestnikiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, w latach 1978–1981 współpracownikiem Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Brał udział w spotkaniach Niezależnego Klubu Dyskusyjnego i Klubu Swobodnej Dyskusji w Łodzi, kolportował pisma drugiego obiegu wydawane przez ROPCiO i inne ugrupowania antykomunistyczne, m.in. „Opinię”. We wrześniu 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Doświadczalnym Techniki Medycznej w Łodzi. Od 13.12.1981 r. do 30.06.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy i Łowiczu. Od 1978 r. do chwili wyjazdu emigracyjnego w 1982 r.  podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN