Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Witkowski Leszek
Leszek Julian Witkowski
ur. w 1943 roku w m. Stefanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Leszek Witkowski w latach 1977–1978 był uczestnikiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, w latach 1978–1981 współpracownikiem Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Brał udział w spotkaniach Niezależnego Klubu Dyskusyjnego i Klubu Swobodnej Dyskusji w Łodzi, kolportował pisma drugiego obiegu wydawane przez ROPCiO i inne ugrupowania antykomunistyczne, m.in. „Opinię”. We wrześniu 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Doświadczalnym Techniki Medycznej w Łodzi. Od 13.12.1981 r. do 30.06.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy i Łowiczu. Od 1978 r. do chwili wyjazdu emigracyjnego w 1982 r.  podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN