Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wolski Mieczysław

Mieczysław Czesław Wolski

ur. w 1947 roku w m. Heilbronn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Mieczysław Wolski prowadził działalność w latach 1981-1988.	
Uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. Od 18 do 31 sierpnia 1980 r. działał w Komitecie Strajkowym Spółdzielni Pracy Transportowo-Przeładunkowej „Nogat” w Malborku, Oddziale w Elblągu. 
Od września 1980 r. był członkiem prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Elblągu. 
Od 13 grudnia 1981 r. działał w lokalnej organizacji podziemnej „Solidarności”. W latach 1982-1988 kolportował pisma i wydawnictwa podziemne, uczestniczył w akcjach ulotkowych i plakatowych oraz współpracował z Diecezjalnym Komitetem Pomocy Rodzinom Aresztowanych i Internowanych w Olsztynie, filią w Elblągu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Studium przypadku. Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim (1976-1989)