Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zbigniew Wojnarowski
ur. w 1930 roku w m. Buczacz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 490/2019

Biogram

Pan Zbigniew Wojnarowski od wprowadzenia stanu wojennego aż do czerwca 1989 roku aktywnie działał w strukturach podziemnej „Solidarności”. 
Był członkiem podziemnego Komitetu Założycielskiego „Solidarność” w PZL - Hydral. Drukował i kolportował ulotki i prasę podziemną na terenie zakładu pracy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej