Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Piwowar Bronisław

Bronisław Tadeusz Piwowar

ur. w 1946 roku w m. Klimy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
Pan Bronisław Piwowar był jednym z założycieli  NSZZ „Solidarność”  na terenie kopalni „ZMP” w Żorach, w sierpniu 1980 r. był również jednym z organizatorów strajku w kopalni. 
Przez cały czas prowadził aktywną działalność związkową oraz edukacyjną wśród załogi, prezentował otwarcie wrogą postawę wobec działań rządu i PZPR. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Bronisław Piwowar brał czynny udział w organizacji strajku protestacyjnego na terenie KWK „ZMP” w Żorach pełniąc funkcję członka komitetu strajkowego. 
Jako osoba uznana za otwarcie wrogą komunistycznej władzy Pan Bronisław Piwowar został zatrzymany i internowany w dniu 15 XII 1981 r. Następnie w dniu 15 I 1982 r. internowanie zamieniono na areszt w związku z oskarżeniem o udział w akcji strajkowej. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu wyrokiem z dnia 12 II 1982 r. umorzył postępowanie. 
Po zwolnieniu z aresztu Pana Bronisław Piwowara był nadal kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej