Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maria Elżbieta Strzałkowska

ur. w 1934 roku w m. Biała Podlaska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 136/2015
Biogram
Była zaangażowana w działalność opozycyjną w Białej Podlaskiej. Utrzymywała kontakty z innymi działaczami podziemnej „Solidarności” z Białej Podlaskiej i terenu województwa bialskiego. Uczestniczyła w działalności grupy podziemnej „Solidarności” zorganizowanej w ramach Spółdzielni Inwalidów „Elremet” w Białej Podlaskiej.  Brała udział w zebraniach konspiracyjnych. Na zebraniach tych poruszane były sprawy form protestu, funduszu na rzecz internowanych i kolportażu wydawnictw bezdebitowych oraz działań przeciwko rygorom ograniczenia swobód obywatelskich. Zastanawiano się nad możliwością prowadzenia dalszej działalności związkowej. Zaangażowana była także w kolportaż prasy podziemnej, pisma podziemne przywożone z Warszawy dostarczała do "służby zdrowia" i "Elremetu". Aktywnie uczestniczyła w działaniach zmierzających do reaktywacji NSZZ „Solidarność”. Z tego powodu była inwigilowana i kontrolowana operacyjnie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • E. Wilkowski, Solidarność na terenie województwa bialskopodlaskiego w latach 1980-1989, Biała Podlaska 2013