Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Machnicki

ur. w 1953 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
Pan Wojciech Machnicki był działaczem podziemnych struktur NSZZ RI „Solidarność” na terenie województwa wrocławskiego. Za swoją działalność został internowany, w okresie od 5 stycznia 1982 r. do 8 maja 1982 r., przebywał w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Nysie.
W 1984 r. był współzałożycielem stowarzyszenia pod nazwą „Grupa niezależnych działaczy społeczno-politycznych w Bielawie, woj. Wałbrzyskie”. Po wznowieniu działalności przez Zarząd NSZZ RI „Solidarność” województwa wrocławskiego w dniu 18 września 1988 r., Pan Wojciech Machnicki został jego aktywnym członkiem.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej